logo
Tin mới nhất
Tổ chức các lễ kỷ niệm ra trường cựu học sinh các khóa 2003 1998 1993 trong tháng 7

Tổ chức các lễ kỷ niệm ra trường cựu học sinh các khóa 2003 1998 1993 trong tháng 7

Tháng 7 này, tại trường THPT Nguyễn Trân sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm, 25 năm, 30 năm của các khóa 2000-3003, 1995-1998, 1990-1993

Ngày đăng: 07-07-2023
Góc ảnh đẹp
Xem tất cả