logo
Trang chủ / Tin tức

Tổ chức các lễ kỷ niệm ra trường cựu học sinh các khóa 2003 1998 1993 trong tháng 7

Ngày đăng: 07-07-2023

Theo thông tin từ trường THPT Nguyễn Trân, được sự đồng ý của Hiệu trưởng Nhà trường & Sự thống nhất của nhóm cựu học sinh, dự kiến tổ chức theo khóa Lễ kỷ niệm ngày ra trường tại trường THPT Nguyễn Trân như sau:

- Niên khóa 2000-2003 tổ chức lễ kỷ niệm ngày ra trường 8/7/2023

- Niên khóa 1995-1998 tổ chức lễ kỷ niệm ngày ra trường 15/7/2023

- Niên khóa 1990-1993 tổ chức lễ kỷ niệm ngày ra trường 22/7/2023

Rất mong cựu học sinh các khóa sớm thông tin và tích cực kết nối với cựu học sinh khóa mình để lễ kỷ niệm có đầy đủ thành viên.

Ý kiến của bạn

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả